kim jesteś?

czego szukasz?

Cele

1   Wspieranie rozwoju osobistego i zawodowego kobiet i mężczyzn
     
2   Promowanie i wspieranie idei partnerstwa w związkach
     
3   Promowanie i zachęcanie do zmian zmierzających do utrzymania równowagi życiowej kobiet i mężczyzn
     
4   Wspieranie samorealizacji kobiet i mężczyzn w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym
     
5   Budowanie społeczeństwa otwartego
     
6   Wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych
     
7   Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży
     
8   Kształtowanie postaw wśród dorosłych, dzieci i młodzieży: odpowiedzialności i sprawiedliwości społecznej, otwartości, sprawczości, aktywności, asertywności i empatii
     
9   Działanie na rzecz likwidacji dyskryminacji
     
10  

Przeciwdziałanie depresji

     
11   Tworzenie więzi społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu i atomizacji w społeczeństwie
     
12   Działania zmierzające do zmniejszenia cierpienia i budowania w jednostkach poczucia radości życia

Copyright © 2014 by Fundacja Lustra